Ubezpieczenia

Każdy prowadzący działalność gospodarczą powinien zwrócić szczególną uwagę na ubezpieczenie swojego mienia od poniższych ryzyk:

- ogień i inne żywioły (ubezpieczamy m.in.budynki, budowle, wyposażenie, środki obrotowe),

- kradzież z włanianiem lub rabunek (m.in. wyposażenie, środki obrotowe, gotówka),

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia (zwłaszcza branże budowlana, warsztaty samochodowe, gastronomia).

 

Poniżej przedstawiam Państwu najbardziej popularne ubezpieczenia dla biznesu jak również osób fizycznych, które jestem w stanie Państwu zaproponować z każdego zakładu ubezpieczeń działającego w Polsce:

Kontakt:

e-mail
telefon
treść
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Broker Ubezpieczeniowy Tomasz Gawedzki

Ubezpieczenia majątku

    Ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych:

 
 •  ubezpieczenie majątku od ognia i innych żywiołów lub od wszystkich ryzyk
 •  ubezpieczenie majątku od kradzieży i rabunku
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
 • ubezpieczenia przewożonych ładunków (cargo)
 • gwarancje ubezpieczeniowe (wadialne, należyte wykonanie, wady i usterki)
    Ubezpieczenia osób prywatnych:
 
 •  kompleksowe ubezpieczenie   mieszkania/domu jednorodzinnego
 •  odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdu
 • auto casco pojazdu
 • ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
 • ubezpieczenie szyb w pojeździe
 • assistance

Ubezpieczenia osobowe

 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualne, grupowe i zbiorowe
 • ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą w razie nieszczęśliwego wypadku

Do pobrania:

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW szkolne

Compensa 2020/2021